Main
Product
Information
Contact
The antenna story
7/7-99
Dagsläget: Antennen monterad, test av SWR pågår.
Rotorsystemet test och fungerar, mobilkran kontaktad, resning om 1-2 veckor. forts......

9/7-99
Dagsläget: Antennen mätt (så gott det gick) och verkar fungera OK. Masten monterad,
18 m är långt i en trädgård. I förgrunden toppsktionen med 3-fas motor och
Volvo bakaxel.
Planerad resningsdag är 22/7. Mer info kommer. forts...
13/-99
Dagsläget: Spelade golf i går, dagen har ägnats åt att montera matningen, balunen
samt att köra alla band med full effekt ( ca 1Kw ), inget brann upp,
inget blev speciellt varmtså nu verkar det oxo fungera.
Nästa jobb blir att räkna ut parafil-stagens längd och montera dem.
Mer info kommer. forts...

22/7-99
Dagsläget: Kl 1700 kom Nisse med mobilkranen, lyfter 1000 kg 40 meter, skall räcka.
Många amatörer från KRAS ställde upp och hjälpte till---
det behövdes, en massa saker som skall fungera samtidigt...
22/7
Nuläget: allt kom upp OK, var lite spännande ibland, bara lite slutjusteringar av
"The Human Flies" Peter SM7TVZ, till vänster, och Erik SM7VMM till höger.
F-n vad huset blev litet, första testerna poitiva, inget fel ännu.
5/9-00
Höst och vinterstormar avklarade, lite gjorda justeringar under sommaren. / Stig